ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος συμμετέχοντας στην εφαρμογή του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας, έχει τη δυνατότητα να δεχθεί άτομα για να παράσχουν κοινωφελή εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει και του άρθρου 64 του Ν. 2776/99 «Σωφρονιστικός Κώδικας». ( Σχετ. ΦΕΚ 165/τ.Β/23-01-2015)

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οποία επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο ταυτότητας και Βεβαίωσης Δικαστηρίου στο Τμήμα Γενικής Διοίκησης-Γραφείο Προσωπικού κ.κ Γιώτα Κακλίδου και Ευαγγελία Κοπανά, τηλ.: 27410 50255/-256, email:kopana@vochas.gov.gr, φαξ:27410 50257

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact