Μεταδημότευση Άγαμου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Μεταδημότευση Άγαμου
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση για Μεταδημότευση
  2. Πιστοποιητικό Γέννησης για μεταδημότευση με πλήρη στοιχεία (αναζητείται και αυτεπάγγελτα απο τον Δήμο ή την Κοινότητα που θα εκδόσει το πιστοποιητικό)
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (μόνο εάν τα πιστοποιητικά στοιχεία είναι ελλιπή).
  4. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι “Δεν έχω τελέσει πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο”
  5. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι “Είμαι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Κορινθίων πέραν της διετίας.”
  6. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων δύο ετών.
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact