Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση από τον ενδιαφερόμενο ή κάθε εξουσιοδοτημένο σχετικά πρόσωπο
  2. Επίδειξη αστυνομική ταυτότητας
Αίτηση  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης
Προηγούμενη ανάρτηση Πιστοποιητικό Γεννήσεως

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact