Ολοκληρώνονται οι εργασίες σκυροδέτησης για την κατασκευή των τοιχείων σε τμήματα της οδού Ζευγολατιό-Καλέντζι.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραδοθούν τα τμήματα αυτά στην κυκλοφορία με μερική διαπλάτυνση της οδού σε μια χαρακτηριστικά επικίνδυνη στροφή