Ολοκληρώνονται οι εργασίες σκυροδέτησης για την κατασκευή των τοιχείων σε τμήματα της οδού Ζευγολατιό-Καλέντζι

Ολοκληρώνονται οι εργασίες σκυροδέτησης για την κατασκευή των τοιχείων σε τμήματα της οδού Ζευγολατιό-Καλέντζι.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραδοθούν τα τμήματα αυτά στην κυκλοφορία με μερική διαπλάτυνση της οδού σε μια χαρακτηριστικά επικίνδυνη στροφή

Προηγούμενη ανάρτηση Απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας 42/2019 περί τροποποίησης του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας-διοίκησης και διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact