«Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2021-2022»

346-2021 ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (1)ΠΕΡIΛHΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (1)ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ τρόφιμα 2021-2022 12.11.21 s (1)

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10-2021

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact