ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/07/2016

[19]
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ζευγολατιό  13-07-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                          Αριθ. Πρωτ. 9587
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ    
ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
              

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
                                        

                   Καλείσθε για πρώτη φορά την  18η    του μηνός Ιουλίου 2016
 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 1.-  Περί εγκρίσεως ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση  ιδιωτικού χώρου
       στάθμευσης οχημάτων στη Δ. Κ. Ζευγολατιού .

2.-  Περί έγκρισης απόδοσης του υπ’αριθ. 310 Α/2016 ΧΕΠροπληρωμής και απαλλαγής του
      υπόλογου υπαλλήλου. (σχετ.94-2016 Α.Ο.Ε.)

3.- Περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.
                                                                                                    
                                                        ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ      

Προηγούμενη ανάρτηση 34ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact