Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) Δήμου Βέλου Βόχας

4. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Προηγούμενη ανάρτηση Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στο Καλέντζι

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact