ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13_06_2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ζευγολατιό  08-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Αρ. Πρωτ. 7685
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ    
ΓΡΑΦ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
             

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε για πρώτη φορά στις 13 του μηνός Ιουνίου 2016
ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 12:00 όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ στο Ζευγολατιό  για συνεδρίαση τακτική σύμφωνα με το άρθ. 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.-  Περί ορισμού δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς γεωτεμαχίου
σύμφωνα με την αίτηση της κας Σταματοπούλου Κων/νας.

2.-  Περί ορισμού δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο στις 25-1-2017, όπου θα εκδικασθεί η
αίτηση αναγνώρισης αποζημίωσης του Ζωγράφου Χρήστου του Ελευθερίου.

3.- Περί εγκρίσεως ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση  ακινήτου στέγασης του γραφείου της Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας.

4.- Περί εγκρίσεως ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων  αιγιαλού στη Δ.Κ. Βραχατίου και στις Τ.Κ. Κοκκωνίου και Νεράντζας, για την τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες κ.λ.π. για το έτος 2016.

5.- Περί ψήφισης διαφόρων πιστώσεων Δήμου οικονομικού έτους 2016.

                

                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ O.E.      
                                                       

                                                         ΑΝΝΙΒΑΣ  ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ        

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact