Προσθήκη ελλειπόντος τόπου γέννησης

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Προσθήκη ελλείποντος τόπου γέννησης, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης κ.α.
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αίτηση
  2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως στην οποία να έχει καταχωρηθεί το στοιχείο που λείπει.
    Για πρόσωπα που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται κατά σειρά:
    • βεβαίωση του εφημερίου απο τα τηρούμενα βιβλία βαπτίσεων της εκκλησίας
    • Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86 (Υπουργική απόφαση αριθ. Φ.42301/12168/1991)
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact