Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Προσθήκη Κύριου Ονόματος
Λίστα Δικαιολογητικών Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως στην οποία έχει καταχωρηθεί το όνομα που δόθηκε. Για πρόσωπα για τα οποία δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, υποβάλλονται τα κάτωθι με σειρά προτεραιότητας δικαιολογητικά:

  • βεβαίωση του εφημερίου απο τα τηρούμενα βιβλία “βαπτίσεων” της εκκλησίας απο την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την βάπτιση ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής απο τα τηρούμενα βιβλία γεννήσεων απο την οποία να προκύπτει το όνομα που δόθηκε κατά την γέννηση ή την περιτομή.
  • Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που ασκεί την γονική μέριμνα ή επιτροπεία ή του αναδόχου, για το όνομα που δόθηκε ή σε περίπτωση έλλειψης αυτής υπεύθυνη δήλωση του ίδιου του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/86 (Υπουργική απόφαση αριθ. Φ.42301/12168/1993)
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Διαγραφή Αποβιώσαντος ή αφάνειας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact