Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00398

Προηγούμενη ανάρτηση ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact