Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

27-2021

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία