Σύνταξη Εκλογικών Καταλόγων

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Περιγραφή Διαδικασίας Σύνταξη & Αναθεώρηση Εκλογικών Καταλόγων και αποστολή τους στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

 

Προηγούμενη ανάρτηση Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact