Υιοθεσία

Αρμόδιο Τμήμα Ληξιαρχείο
Περιγραφή Διαδικασίας Υιοθεσία
Λίστα Δικαιολογητικών
  1. Αν είναι ανήλικος, αίτηση του υιοθετηθέντα ή του υιοθετήσαντα γονέα στον τόπο μονίμου κατοικίας των θετών γονέων
  2. Αν είναι ενήλικος, αίτηση του υιοθετηθέντα ή του υιοθετήσαντα γονέα στον τόπο που έχει γεννηθεί
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης περί της υιοθεσίας
  4. Βεβαίωση της γραμματείας του Πρωτοδικείου περί των πραγματικών στοιχείων γνησίων και θετών γονέων
  5. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου με τα προ την υιοθεσία στοιχεία
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων
  7. Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων
  8. Αντίγραφα των ταυτοτήτων τους ή των διαβατηρίων τους
Αίτηση   Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

 
   

 

Προηγούμενη ανάρτηση Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact