ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

5_ ΜΕΛΕΤΗ 14-2020-ΤΕΥΧΟΣ-1-SIGNED
5_ ΜΕΛΕΤΗ 14-2020-ΤΕΥΧΟΣ-2-SIGNED
5_ ΜΕΛΕΤΗ 14-2020-ΤΕΥΧΟΣ-3-SIGNED
25-2024-1 ΜΕ ΗΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact