Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός σχετικά με την «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος ανοικτού τύπου, χωρητικότητας 4m3» – ΠΔΕ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” συνολικής αξίας 120.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ απορριμματοφόρου 4m3 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ S ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ s Προϋπολογισμός Προμήθειας Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Προηγούμενη ανάρτηση Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βέλου Βόχας και Έργα Υποδομής

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact