Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου-Πίνακας Δημοσίευσης Αποφάσεων Δ.Σ

9-2023 10-2023 12-2023 13-2023 14-2023 16-2023Συνημμένο χωρίς τίτλο 00023

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact