Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης εκπόνησης ΄΄Μελέτη πυροπροστασίας δημοτικών κτηρίων΄΄

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00063

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00066

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00069

Προηγούμενη ανάρτηση ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact