ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΄΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ Ν. ΓΚΑΤΣΟΥ΄΄ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 193903

 

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

 

Προηγούμενη ανάρτηση Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact