Προμήθεια «Τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών  του Προσώπων,  έτους 2023-2024»

_Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 1 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 2 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 3 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 4 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 5 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 6 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 7 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 8 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 9 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 10 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 11 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 12 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 13 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 14 _

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 15 _

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

51-2023

ΑΟΕ

espd-request-v2 PDF s

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος (1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2023 s KHMΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ s

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.61/2023

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact