2/20 Απ. Επιτ. Ποιότητας Ζωής :Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων των περιοχών Ζευγολατιού, Βραχατίου, Βοχαϊκού , Κοκκωνίου και Νεράντζας .

3/20 Απ. Επιτ. Ποιότητας Ζωής : Γνωμοδότηση περί χορήγηση άδειας στον ΔΕΔΔΗΕ για κλάδεμα και κοπή δένδρων.

5/2020 Απ. Επιτ. Ποιότητας Ζωής : Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βέλου

2-2020 3-2020 5-2020