Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2 – 3 & 5/2020)

2/20 Απ. Επιτ. Ποιότητας Ζωής :Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων των περιοχών Ζευγολατιού, Βραχατίου, Βοχαϊκού , Κοκκωνίου και Νεράντζας .

3/20 Απ. Επιτ. Ποιότητας Ζωής : Γνωμοδότηση περί χορήγηση άδειας στον ΔΕΔΔΗΕ για κλάδεμα και κοπή δένδρων.

5/2020 Απ. Επιτ. Ποιότητας Ζωής : Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή Βέλου

2-2020 3-2020 5-2020

Προηγούμενη ανάρτηση Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τριών (3) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact