Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας για το έτος 2020

Yπ. Δήλωση-

Yπ. Δήλωση-προσόντα διορισμού

ΑΙΤΗΣΗ ΠΥΡΟΦΥΛ. 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 2020

Προηγούμενη ανάρτηση Επανεκκίνηση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Βέλου Βόχας

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact