ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

5_ ΜΕΛΕΤΗ 13-2020 ΤΕΥΧΟΣ-1-SIGNED
5_ ΜΕΛΕΤΗ 13-2020 ΤΕΥΧΟΣ-2-SIGNED
5_ ΜΕΛΕΤΗ 13-2020 ΤΕΥΧΟΣ-3-SIGNED
5_ ΜΕΛΕΤΗ 13-2020 ΤΕΥΧΟΣ-4-SIGNED
5_ ΜΕΛΕΤΗ 13-2020 ΤΕΥΧΟΣ-5-SIGNED
5_ ΜΕΛΕΤΗ 13-2020 ΤΕΥΧΟΣ-6-SIGNED
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24-2024- ΨΞΟ3Ω9Π-Ι4Κ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΗΜΔΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Η 31/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact