Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων σχετικά με

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης  & ελαιολιπαντικών έτους 2023 για το Δήμο, το Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ και τις Σχολικές Επιτροπές Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Eκπαίδευσης»,

 προϋπολογισμού  185.902,66€ συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α. 24%.

 

espd-request-v2 pdf s

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2023 s ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ scan

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 4

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 5

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 6

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2

ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 3

ΥΠΟΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1

ΥΠΟΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2

ΥΠΟΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 3 Υ

ΠΟΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 4

ΥΠΟΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 5

ΥΠΟΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 6

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ .

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Leave Your Comment

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact