Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών  του Προσώπων,  έτους 2023-2024»

Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών  του Προσώπων,  έτους 2023-2024»

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 250127

Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 1 (2) _Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 2 (1) _Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 3 (1) _Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 4 (1) _Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 5 (2) _Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 7_ _Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 8_ _Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 9_ _Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 10_ _Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 11_ _Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 12_ (1) Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 1 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 2 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 3 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 4 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 5 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 7. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 8. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 9. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 10. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 11. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς ΤΜΗΜΑ 12.

_ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (2) (1)

165-2023 ΑΟΕ ΓΙΑ ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

211-2023 ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ

espd-request-v2 PDF_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΟΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2023_

signed ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ 14 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ τρόφιμα 2022-2023 12.10.23 (επικαιροποίηση της μελ.4) (2) (2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Προηγούμενη ανάρτηση <<Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών  του Προσώπων,  έτους 2023-2024>>

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact