΄΄Προμήθεια ελαιολιπαντικών έτους 2022΄΄

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»

ME  ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΜΕ Α/Α 159957

EEEΣ pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 s

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ Π-Υ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ s

ΥΠΟΔ. ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΟΔ. ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΟΔ. ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 2

ΥΠΟΔ. ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ 2

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προηγούμενη ανάρτηση Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας είναι Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βέλου και Βόχας. 

Επικοινωνία

Copyright 2020 © Δήμος Βέλου - Βόχας Powered by Artifact